Duyurular

DOĞU SANAYİ SİTESİ KAMUSAL ALANLAR DEZENFEKTESİDoğu Sanayi Sitemizde kamusal alanlarda gerekli dezenfekte işlemleri yapılmıştır.