Misyon & Vizyon

Doğu Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu olarak, 1994 yılında değerli üyelerimizin takdiriyle site yönetimi görevini devir aldığımız günden itibaren, çevreyi ve yeşili koruyarak katma değeri yüksek ürünler imal ederek istihdam ve ihracatı arttırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra üretime ve insana yatırım yapan, çevreye saygıyı kendine temel misyon ve vizyon edinmiş, samimi, disiplinli çalışma şartları doğrultusunda yılların da getirdiği deneyimlerle profesyonel bir yönetim anlayışı içinde üreten sanayici üyelerimizle ortak düşünce kavramında çağdaş gelenekçi bir yapıyı benimseyip, geleceğe yönelik kararlar ışığında realist düşünüp, bundan sonrada adımlarımızı sağlam atarak ülke ekonomimizde hiç batmayacak bir güneş olarak her zaman parlamaya devam edeceğiz.